Uroczystość otwarcia filii szkoły
oraz ślubowanie klas I

                    

16 października odbyło się otwarcie filii Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościelnej w Ząbkach oraz ślubowanie klas I, w którym udział wzięli: zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice, a także najważniejsi bohaterowie - uczniowie klas I. Nad przebiegiem uroczystości czuwała Pani Wicedyrektor Ewa Kacprzak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi przez Burmistrza Roberta Perkowskiego i Panią Dyrektor Joannę Odzeniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wszyscy goście udali się do sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klas I przysięgali na sztandar szkoły uczyć się pilnie, szanować wszystkich, być dobrym kolegą oraz wzorowym Polakiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie obyło się także bez pamiątkowego wpisu delegacji klas I do kroniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze swej roli musiały się także wywiązać Panie wychowawczynie, pasując długimi, kolorowymi kredkami swoich podopiecznych na uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej pełnoprawni już uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz upominkami od Rady Rodziców. Pamiątką po tym ważnym dniu dla naszych uczniów były dyplomy, a najważniejszym dokumentem legitymacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec wszystkie klasy I wraz z wychowawczyniami: Panią Ewą Dyksowską, Marzeną Nowosielską, Dorotą Uścińską, Anną Żmijewską oraz z rodzicami udali się do przygotowanych sal na poczęstunek.

 

Opracowała: Anna Żmijewska